Hands-on information security lab manual / (Record no. 8254)

000 -Đầu biểu
01426nam a2200361 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển VNU180138126
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ISVNU
005 - Thời gian tạo/Chỉnh sửa
20220905161240.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
120309s2014 at |||||||||||||||||eng||
020 ## - Chỉ số ISBN
Số ISBN 9781285167572
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc ISVNU
Cơ quan sao chép ISVNU
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ chính văn eng
082 74 - Chỉ số phân loại DDC
Ký hiệu phân loại 005.8
Chỉ số cutter WHI 2014
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Tên cá nhân Whitman, Michael E.,
Ngày tháng liên quan (năm sinh, mất) 1964-
245 10 - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Hands-on information security lab manual /
Thông tin trách nhiệm Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, Andrew Green
250 ## - Lần xuất bản
Thông tin lần xuất bản 4th ed.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Australia :
Nhà xuất bản Cengage Learning,
Năm xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 526 p. :
Khổ cỡ 26 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Ghi chú chung E-C7/02290 (original, 1.880.000đ) ; Copy: E-C7/02291
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Tóm tắt Helps users hone essential information security skills by applying their knowledge to detailed, realistic exercises using Microsoft[registered] Windows[registered] 2000, Windows XP, Windows 7, and Linux.
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Computer networks
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Computer security
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Computer security
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Information technology
653 ## - Từ khóa tự do
Từ khóa tự do An toàn dữ liệu
653 ## - Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Lập trình máy tính
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên cá nhân Green, Andrew
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên cá nhân Mattord, Herbert J.
856 40 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="https://bookworm.lic.vnu.edu.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=77762">https://bookworm.lic.vnu.edu.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=77762</a>
919 ## - Chuyên ngành
Chương trình đào tạo Chương trình MIS
Loại tài liệu
Mã học phần INS3062
-- Các nguyên lí an toàn thông tin
Tên học phần Principles of Information Security
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu Giáo trình
Holdings
Dừng lưu thông Mất tài liệu Nguồn phân loại Hư hỏng tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Được ghi mượn
N/A N/A &nbsp; N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco Kho giáo trình 2022-09-05 &nbsp; 1 2 005.8 WHI 2014 e-c7/04459 2023-03-01 2023-03-01 2022-09-05 Giáo trình 2023-08-17
N/A N/A &nbsp; N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho giáo trình 2018-04-17 1 1 2 005.8 WHI 2014 E-C7/02290 2022-07-12 2022-05-09 2019-10-23 Giáo trình &nbsp;
N/A N/A &nbsp; N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho giáo trình 2018-04-17 1 1 1 005.8 WHI 2014 E-C7/02291 2020-06-08 2020-05-20 2019-10-23 Giáo trình &nbsp;
N/A N/A &nbsp; N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho giáo trình 2022-09-05 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 005.8 WHI 2014 e-c7/04460 2022-09-05 &nbsp; 2022-09-05 Giáo trình &nbsp;
N/A N/A &nbsp; N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho giáo trình 2022-09-05 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 005.8 WHI 2014 E-C7/04465 2022-09-05 &nbsp; 2022-09-05 Giáo trình &nbsp;