Hands-on information security lab manual / (Record no. 8254)

000 -Đầu biểu
01730nam a2200373 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển VNU180138126
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển ISVNU
005 - Thời gian tạo/Chỉnh sửa
20240517142934.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
120309s2014 at |||||||||||||||||eng||
020 ## - Chỉ số ISBN
Số ISBN 9781285167572
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc ISVNU
Cơ quan sao chép ISVNU
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ chính văn eng
082 74 - Chỉ số phân loại DDC
Ký hiệu phân loại 005.8
Chỉ số cutter WHI
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Tên cá nhân Whitman, Michael E.,
Ngày tháng liên quan (năm sinh, mất) 1964-
245 10 - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Hands-on information security lab manual /
Thông tin trách nhiệm Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, Andrew Green
250 ## - Lần xuất bản
Thông tin lần xuất bản 4th ed.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Australia :
Nhà xuất bản Cengage Learning,
Năm xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 526 p. :
Khổ cỡ 26 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Ghi chú chung E-C7/02290 (original, 1.880.000đ) ; Copy: E-C7/02291
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Tóm tắt Helps users hone essential information security skills by applying their knowledge to detailed, realistic exercises using Microsoft[registered] Windows[registered] 2000, Windows XP, Windows 7, and Linux.
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Computer networks
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Computer security
650 #0 - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Information technology
653 ## - Từ khóa tự do
Từ khóa tự do An toàn dữ liệu
653 ## - Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Lập trình máy tính
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên cá nhân Green, Andrew
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên cá nhân Mattord, Herbert J.
856 40 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="https://bookworm.vnu.edu.vn/EDetail.aspx?id=33445&f=nhande&v=Hands-on+information+security+lab+manual">https://bookworm.vnu.edu.vn/EDetail.aspx?id=33445&f=nhande&v=Hands-on+information+security+lab+manual</a>
919 ## - Chuyên ngành
Chương trình đào tạo Chương trình MIS
Loại tài liệu Giáo trình chương trình MIS
Mã học phần INS3062
-- Các nguyên lí an toàn thông tin
Tên học phần Principles of Information Security
919 ## - Chuyên ngành
Chương trình đào tạo Chương trình AAI
Loại tài liệu Sách tham khảo chương trình AAI
Mã học phần ISV3007
-- Các nguyên lí an toàn thông tin
Tên học phần Principles of Information Security
919 ## - Chuyên ngành
Chương trình đào tạo Chương trình DBA
Loại tài liệu Giáo trình chương trình DBA
Mã học phần INS3062
-- Các nguyên lí an toàn thông tin
Tên học phần Principles of Information Security
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu Giáo trình
Holdings
Dừng lưu thông Mất tài liệu Nguồn phân loại Hư hỏng tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco Kho giáo trình 05/09/2022   1 2 005.8 WHI 2014 E-C7/04459 22/06/2023 01/03/2023 05/09/2022 Giáo trình
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hòa Lạc Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hòa Lạc Kho STK tiếng Anh 19/09/2023       005.8 WHI 2014 HL.1/00094 19/09/2023   19/09/2023 Sách tham khảo
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho giáo trình 17/04/2018 1 1 2 005.8 WHI 2014 TVB.1/00892 12/07/2022 09/05/2022 23/10/2019 Giáo trình
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho giáo trình 17/04/2018 1 1 1 005.8 WHI 2014 E-C7/02291 08/06/2020 20/05/2020 23/10/2019 Giáo trình
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho STK tiếng Anh 15/03/2024   1   005.8 WHI 2014 TVB.1/00664 24/04/2024 22/03/2024 15/03/2024 Sách tham khảo
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô Kho STK tiếng Anh 15/03/2024       005.8 WHI 2014 TVB.1/00665 15/03/2024   15/03/2024 Sách tham khảo