Principles of economics / (Record no. 8656)

000 -Đầu biểu
00801nam a22002297a 4500
005 - Thời gian tạo/Chỉnh sửa
20200317003747.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
191226b vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Số ISBN 9789814846400
Giá bìa 1387000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ chính văn eng
082 ## - Chỉ số phân loại DDC
Ký hiệu phân loại 330
Chỉ số cutter MAN
100 ## - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Tên cá nhân Mankiw, N. Gregory
245 ## - Nhan đề và thông tin trách nhiệm
Nhan đề Principles of economics /
Thông tin trách nhiệm N. Gregory Mankiw
250 ## - Lần xuất bản
Thông tin lần xuất bản 8th ed.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Singapore :
Nhà xuất bản Cengage Learning Asia Pte Ltd,
Năm xuất bản, phát hành 2018
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxviii, 836 pages : color illustrations ;
Khổ cỡ 26 cm
Tư liệu đi kèm Included teacher's manual
500 ## - Phụ chú chung
Ghi chú chung original book
650 ## - Từ khóa kiểm soát
Từ khóa kiểm soát Economics
653 ## - Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Kinh tế học
911 ## - Thông tin người biên mục
Người nhập Dung
918 ## - Mã học phần
Mã học phần INE1050
-- INE1051
-- Sách giáo trình chương trình IB
-- Sách giáo trình chương trình AC
-- Trình chương trình IB
-- trình chương trình AC
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu Giáo trình
Holdings
Dừng lưu thông Mất tài liệu Nguồn phân loại Hư hỏng tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Được ghi mượn Ngày ghi mượn cuối
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02489 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình        
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02490 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình        
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02491 2020-03-16 2019-12-26 Giáo trình 1 1 2020-06-01 2020-03-16
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02492 2020-03-03 2019-12-26 Giáo trình 1 1 2020-06-01 2020-03-03
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02493 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình        
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02494 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình        
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02495 2020-03-03 2019-12-26 Giáo trình 1 1 2020-06-01 2020-03-03
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02496 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình        
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02497 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình        
N/A N/A   N/A N/A Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Kho giáo trình 2019-12-26 Mua 330 MAN E-C7/02498 2019-12-26 2019-12-26 Giáo trình