Các bước tra cứu để tìm tài liệu trong thư viện?

10/09/2019

Bạn đọc tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang:  http://203.113.130.215:8080/libol/ , vào mục OPAC 

Bước 2: Tìm tài liệu theo tên nhan đề, tên tác giả, từ khoá, mã học phần … của tài liệu.

Bước 3: Ghi lại Số định danh (mã xếp giá) của tài liệu và xem tình trạng tài liệu rỗi/bận.

Bước 4: Tìm tài liệu theo ký hiệu xếp giá ở đầu mỗi giá sách.

Bước 5: Mang tài liệu ra quầy phục vụ, xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục mượn