Thông báo về việc tổ chức buổi giới thiệu và tập huấn sử dụng phần mềm quản trị thư viện Koha cho bạn đọc Khoa Quốc tế

25/12/2019

Triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng KHCN&HTPT, Phòng tổ chức buổi giới thiệu và tập huấn sử dụng phần mềm quản trị thư viện Koha cho các đối tượng bạn đọc của Khoa, cụ thể như sau:

1. Nội dung

- Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản trị thư viện Koha;

- Giới thiệu các chức năng của phần mềm như quản lý thông tin bạn đọc, thông tin tài liệu và hướng dẫn các thao tác dành cho bạn đọc khi sử dụng phần mềm;

- Hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm tài liệu trên giao diện OPAC dành cho bạn đọc;

2. Thời gian, địa điểm (dự kiến): 1 buổi

- Thời gian: 9h00-10h00, ngày 30/12/2019 (thứ Hai)                                   

 - Địa điểm: Phòng 106 (phòng máy tính), nhà C, Làng sinh viên Hacinco.

3. Đối tượng tham gia: Tất cả các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

4. Thông tin liên hệ: Thông tin chi tiết, xin mời bạn đọc liên hệ Ms. Dung (SĐT: 0966.576.403; Email: ntdung@isvnu.vn).

Trân trọng thông báo.