Course reserves for Managerial Accounting

  1. Department: ISVNU
  2. Course number: INS2109
  3. Section: Chương trình AC, IB
  4. Instructors:
  5. Notes: Có bản điện tử trên Bookworm
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Managerial accounting : Hilton, Ronald W. Giáo trình Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco
Kho giáo trình
658.15 HIL 2017 Available Có bản điện tử trên Bookworm Record URL