Giới thiệu chung

10/09/2019

Giới thiệu chung

Thư viện Khoa Quốc tế hiện có 15.549 bản/7.856 đầu ấn phẩm thuộc 5 ngôn ngữ về các lĩnh vực như: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học quản lý, Khoa học xã hội, Kinh tế học (quản trị, tài chính, kế toán, marketing)… và các loại hình tài liệu khác như tài liệu nội sinh (khoá luận, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học), báo, tạp chí, tài liệu tra cứu, tài nguyên số. Khoa Quốc tế đảm bảo 100% học phần được trang bị đầy đủ sách giáo trình bao gồm bộ tài liệu giảng dạy kèm theo (powerpoint slide, solution manual, test bank,...) và mỗi học phần được trang bị từ 3 đến 4 đầu sách tham khảo giúp người học mở rộng thêm kiến thức chuyên ngành. Đặc biệt, Thư viện cũng đã xây dựng 05 tủ sách: “Tủ sách Tâm hồn”,  “Tủ sách truyện nâng cao tiếng Anh”, “Tủ sách Kỹ năng sống”, “Tủ sách CPA” và “Tủ sách điện tử VNU-IS” hợp tác với Waka giúp các em nâng cao các kỹ năng mềm trong cuộc sống cũng như nâng cao kỹ năng học ngoại ngữ. 

Thư viện Khoa Quốc tế ứng dụng phần mềm quản trị thư viện vào các khâu nghiệp vụ như: bổ sung, biên mục, mượn, trả, gia hạn tài liệu… vì vậy tất cả các quy trình, thủ tục đều nhanh gọn, chính xác và hiệu quả. Phần mềm quản trị thư viện số tài liệu nội sinh Dspace và Hệ thống Mượn – Trả tài liệu số Bookworm do Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN xây dựng và triển khai nhằm quản lý, chia sẻ và khai thác rộng rãi nguồn tài nguyên nội sinh như bài nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu khoa học, bài giảng điện tử, e-books của cán bộ, giảng viên và người làm nghiên cứu tại đơn vị Khoa Quốc tế nói riêng và các đơn vị trong ĐHQGHN nói chung. 

Kho sách thư viện phát triển hài hòa lượng tài liệu thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lịch sử, văn học, kỹ năng sống… nhằm góp phần giúp sinh viên nâng cao kiến thức và phát triển một cách toàn diện. Nắm bắt được xu thế hội nhập, Thư viện Khoa Quốc tế đã áp dụng 4 chuẩn nghiệp vụ biên mục quốc tế (MARC, AACR2, DDC, Subject Heading) làm tiền đề cho định hướng tích hợp và chia sẻ nguồn lực thông tin với các hệ thống thư viện trong và ngoài nước trong tương lai. 

Thư viện đang từng bước hợp tác chặt chẽ với giảng viên bộ môn triển khai hiệu quả các lớp đào tạo kiến thức thông tin giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về nguồn tài liệu sẵn có trong thư viện, khả năng tự định vị, đánh giá và tổng hợp các nguồn thông tin phù hợp và chất lượng, thay vì thói quen chỉ tìm kiếm trên Google. Thư viện cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn, marketing online (qua website, facebook) nhằm tăng cường vai trò chủ động và hướng đến đổi mới chất lượng dịch vụ mỗi ngày.

Nhờ cải thiện không gian đẹp và thân thiện, Thư viện Khoa Quốc tế không chỉ còn là nơi lưu trữ tài liệu, mà được xem như “lớp học mở rộng” thu hút sinh viên đến tự học, tự nghiên cứu và trao đổi các vấn đề học thuật sau mỗi giờ lên lớp. Thư viện Khoa Quốc tế hướng đến mục tiêu trở thành một trong những mô hình thư viện đại học chuẩn với cách thức vận hành hiện đại tại Việt Nam.