Giới thiệu về KOHA

14/09/2023

Koha là hệ quản trị thư viện tích hợp (Integrated Library System) nguồn mở đầu tiên trên thế giới, phát triển ban đầu tại New Zealand bởi Katipo Communications, Ltd và được triển khai vào tháng Giêng năm 2000 cho thư viện Horowhenua Trust, New Zealand.
Cho đến nay, Koha đã trở thành hệ quản trị thư viện nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Dựa trên số lượng các thư viện sử dụng Koha đăng ký trên hệ thống lib-web-cats, toàn thế giới đã có hơn 1,700 thư viện đang sử dụng Koha. Tuy nhiên, đây chưa phải là số thống kê cuối cùng vì còn rất nhiều thư viện chưa đăng ký trên hệ thống.
Việc được sử dụng phổ biến trong giới thư viện đã khẳng định Koha là một sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi loại hình và kích cỡ thư viện, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về thư viện và không ngừng được cải tiến nâng cấp.

Thành công của Koha dựa vào các nhân tố chủ yếu sau:

 • Có đầy đủ các phân hệ và tính năng của hệ quản trị thư viện tích hợp (OPAC,
  biên mục, lưu thông, bổ sung, quản lý ấn phẩm định kỳ, quản trị, bạn đọc, báo cáo
  )
 • Tuân thủ tất cả tiêu chuẩn quốc tế về thư viện
 • Hoạt động trên giao diện Web
 • Có thể cài đặt miễn phí vì là phần mềm nguồn mở
 • Không phụ thuộc vào nhà sản xuất. Người sử dụng tự quyết định họ muốn gì ở HT
 • Liên tục được duy trì và phát triển bởi cộng đồng CNTT và Thư viện
  (http://koha-community.org)

Tại Việt Nam, Koha và cộng đồng sử dụng Koha được phát triển và hỗ trợ bởi Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT thư viện.

Koha được đánh giá là đặc biệt phù hợp với hệ thống thư viện Việt Nam (vốn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và tài chính) với các lí do sau:

 • Đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của thư viện đối với một hệ quản trị thư viện tích hợp
 • Chi phí đầu tư hạ tầng để cài đặt phần mềm thấp
 • Không mất phí bản quyền phần mềm
 • Không giới hạn số lượng cán bộ quản trị truy cập hệ thống
 • Có khả năng tự tùy biến hệ thống
 • Có được sự hỗ trợ miễn phí từ cộng đồng sử dụng

Với những lợi ích trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội thư viện Việt Nam (http://www.vla.org.vn), Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở VFOSSA (http://vfossa.vn) đã khuyến khích các trường đào tạo và thư viện thành viên sử dụng Koha thông qua các buổi giới thiệu quảng bá, thảo luận chuyên đề và các khóa đào tạo quản trị và sử dụng. Công ty D&L đồng hành, hỗ trợ các thư viện trong các chương trình này.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vì cộng đồng, công ty D&L cung cấp các dịch vụ tính phí liên quan đến Koha trong trường hợp các thư viện cần hỗ trợ chuyên sâu như:

 • Khởi tạo, cài đặt hệ thống
 • Cấu hình hệ thống
 • Chuyển đổi cơ sở dữ liệu
 • Tùy biến giao diện OPAC
 • Thiết lập báo cáo thống kê
 • Đào tạo
 • Hỗ trợ kỹ thuật định kỳ