Các CSDL miễn phí mọi cấp độ đến từ Infobase

14/09/2023

✅ Infobase là một trong những nhà cung cấp tài liệu giáo dục cho các trường học và thư viện hàng đầu ở Hoa Kỳ.
Hiện nay Infobase đang cho phép truy cập miễn phí các CSDL của mình cho người dùng nhiều lứa tuổi khác nhau với nhiều loại hình như cơ sở dữ liệu trực tuyến, bộ sưu tập sách điện tử và bộ sưu tập video trực tuyến.
✅Thời hạn sử dụng: 15/6/2020.
--------------------------------------------------------
1️⃣ Credo Reference: Academic Core
--------------------------------------------------------
?Username: credocovid
?Password: academic
--------------------------------------------------------
2️⃣ Public Library Package
--------------------------------------------------------
✅Bao gồm các CSDL:
Access Video On Demand: Master Public Library Collection
Ferguson’s Career Guidance Center
Today’s Science
The World Almanac® for Kids
World News Digest
--------------------------------------------------------
3️⃣ Academic Virtual Classroom Resources
--------------------------------------------------------
✅Bao gồm các CSDL:
Bloom’s Literature
Ferguson’s Career Guidance Center
Films On Demand: Master Academic Collection
Issues & Controversies
Today’s Science
World News Digest
Writer’s Reference Center
?Username: distancelearning2
?Password: trial
--------------------------------------------------------
4️⃣ Middle/High School Virtual Classroom Resources
--------------------------------------------------------
✅Bao gồm các CSDL:
American History
Bloom’s Literature
Chelsea House Biographies Online
Classroom Video On Demand: Master Curriculum Collection
Health Reference Center
Modern World History
Science Online
The World Almanac® for Kids
World Geography and Culture Online
World News Digest
?Username: onlinelearning2
?Password: trial
--------------------------------------------------------
5️⃣ Elementary School Virtual Classroom Resources
--------------------------------------------------------
✅Bao gồm các CSDL:
The World Almanac® for Kids Elementary
The World Almanac® for Kids
The Mailbox® School and District
Learn360