Course reserves for Principles of Marketing

  1. Department: ISVNU
  2. Course number: INS2003
  3. Section: Chương trình AC, IB
  4. Instructors:
  5. Notes: Có bản điện tử trên Bookworm
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Principles of marketing / Kotler, Philip Giáo trình Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco
Kho giáo trình
658.8 Available Có bản điện tử trên Bookworm Record URL