Course reserves for International Accounting

  1. Department: ISVNU
  2. Course number: INS3017
  3. Section: Chương trình AC, IB
  4. Instructors:
  5. Notes: Có bản điện tử năm 2015 trên Bookworm
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
International accounting / Giáo trình Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô
Kho giáo trình
657.96 INT Available Chưa bản điện tử trên Bookworm Record URL