Course reserves for International Trade Management

  1. Department: ISVNU
  2. Course number: INS3019
  3. Section: Chương trình AC, IB
  4. Instructors:
  5. Notes: Có bản điện tử trên Dspace
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
International Trade : Krugman, Paul R. Giáo trình Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco
Kho giáo trình
382 KRU 2018 Checked out 31/03/2023 Có bản điện tử trên Dspace Record URL