Course reserves for Fundamentals of Finance

  1. Department: ISVNU
  2. Course number: INS2015
  3. Section: Chương trình IB
  4. Instructors:
  5. Notes: Có bản điện tử trên Bookworm
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Fundamentals of corporate finance / Ross, Stephen A. Giáo trình Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Hacinco
Kho giáo trình
658.15 ROS Available Có bản điện tử trên Bookworm Record URL