Course reserves for Organizational Strategy

  1. Department: ISVNU
  2. Course number: INS2024
  3. Section: Chương trình IB
  4. Instructors:
  5. Notes: Có bản điện tử trên Dspace
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Strategic management / Rothaermel, Frank T. Giáo trình Thư viện Trường Quốc tế - Cơ sở Trịnh Văn Bô
Kho giáo trình
658.4 ROT 2017 Available Có bản điện tử trên Bookworm Record URL