Người học được cấp thẻ như thế nào để sử dụng thư viện?

10/09/2019

Thẻ sinh viên/học viên (còn gọi là thẻ đa năng) sẽ được tích hợp chức năng sử dụng thư viện sau khi Thư viện Khoa nhận được dữ liệu người học từ Phòng CTHSSV, vì vậy người học không phải làm thẻ thư viện. Người học chưa có thẻ, thời gian đầu nhập học có thể tạm thời sử dụng CMND/CCCD/hộ chiếu để đọc và mượn sách tại thư viện.